Kleine kwalen bij Huisartsenpraktijk in Hoofd

Flauwvallen / syncope

Definitie

Een wegraking is een tijdelijke bewusteloosheid van korte duur (minder dan vijf minuten), die spontaan overgaat [1Wieling W, Thijs RD, Dijk N van, Wilde AA, Benditt DG, Dijk JG van. Symptoms and signs of syncope: a review of the link between physiology and clinical clues. Brain 2009;132:2630–42.]. Er wordt gesproken over bewusteloosheidbewusteloosheidflauwvallencollaps als er sprake is van amnesie gedurende de periode van wegraking, geen reactie op aanraken of aanspreken en een abnormale motoriek, waardoor de valneiging ontstaat [2Dijk GJ van, Harms MP, Lange FJ de, et al. Wegrakingen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D1961.]. De vier voornaamste soorten wegrakingenwegrakingen zijn syncope, epilepsie, psychogene wegrakingen en wegrakingen die het gevolg zijn van een groep zeldzamere aandoeningen. In dit hoofdstuk beperken we ons tot het meest voorkomende type, de syncope. Syncopesyncope, ook wel flauwvallen of collaps genoemd, is een wegraking ten gevolge van cerebrale hypoperfusie [1Wieling W, Thijs RD, Dijk N van, Wilde AA, Benditt DG, Dijk JG van. Symptoms and signs of syncope: a review of the link between physiology and clinical clues. Brain 2009;132:2630–42., 2Dijk GJ van, Harms MP, Lange FJ de, et al. Wegrakingen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D1961.].

Er zijn drie types spontane syncope: reflexsyncope, syncope door orthostatische hypotensie en cardiale syncope [1Wieling W, Thijs RD, Dijk N van, Wilde AA, Benditt DG, Dijk JG van. Symptoms and signs of syncope: a review of the link between physiology and clinical clues. Brain 2009;132:2630–42., 2Dijk GJ van, Harms MP, Lange FJ de, et al. Wegrakingen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D1961.].

Auteur: Juliëtte Fontein

Wilt u verder lezen?

Sluit eenvoudig een abonnement af om deze en alle andere kleine kwalen
in deze online kennisbank onbeperkt te raadplegen.

Bekijk de mogelijkheden


Bent u al abonnee?

Log hier in

Naar boven