Kleine kwalen bij Kinderen in Hoofd

Tics

Definitie

Tics zijn plotselinge, snelle, herhaalde, niet-ritmische motorische bewegingen of vocale uitingen.1American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed. Arlington (VA): American Psychiatric Publishing; 2013. Zij behoren tot de groep der hyperkinesieën.2Adams RD, Victor M, Ropper AH, editors. Principles of neurology. 6th ed. New York: McGraw-Hill; 2000.,3The Tourette Syndrome Classification Study Group. Definitions and classification of tic disorders. Arch Neurol 1993;50:1013-6. Motorische tics komen het meest voor. Deze ziet men meestal in het gelaat (oogknipperen, grimassen, hoofdschudden), maar ze kunnen ook in armen, romp en benen voorkomen. Naast de motorische tics kent men de vocale tics, waarbij de patiënt snuift, gromt, boert of obscene woorden uit (coprolalie). Ten slotte kennen we nog de sensorische tic, waarbij een gevoelssensatie voorafgaat aan de motorische tic en de cognitieve tics, waarbij de patiënt wordt beziggehouden door ingewikkelde gedachten en gedachtespelletjes. Tics worden ingedeeld in enkelvoudige tics (zoals knipperen, snuiven) en samengestelde tics (zoals huppelpasjes, kreten uiten). De meeste tics verdwijnen weer in korte tijd. Indien tics langer dan een jaar duren en er slechts sprake is van motorische tics, spreekt men van een chronischeticstoornis.

Auteur: Henk Thiadens

Wilt u verder lezen?

Sluit eenvoudig een abonnement af om deze en alle andere kleine kwalen
in deze online kennisbank onbeperkt te raadplegen.

Bekijk de mogelijkheden


Bent u al abonnee?

Log hier in

Naar boven