Kleine kwalen bij Ouderen in Overig

Alcoholmisbruik

Definitie

Bij ouderen spreekt men van alcoholmisbruik als zij meer dan zeven glazen alcohol per week drinken.1Risselada A, Kleinjan M, Jansen H. Veilig drinken op leeftijd: Screening en behandeling van alcoholproblematiek bij ouderen in de huisartsenpraktijk. Rotterdam: Zon MW, 2009. www.ivo. nl, geraadpleegd september 2015. De verhoogde kwetsbaarheid van ouderen voor alcohol maakt dat de norm die voor volwassenen geldt (twee glazen per dag voor vrouwen en drie glazen per dag voor mannen), voor hen te hoog is. Ouderen wordt geadviseerd niet meer dan zeven glazen alcohol per week te drinken en niet meer dan twee tot drie glazen per gelegenheid.1Risselada A, Kleinjan M, Jansen H. Veilig drinken op leeftijd: Screening en behandeling van alcoholproblematiek bij ouderen in de huisartsenpraktijk. Rotterdam: Zon MW, 2009. www.ivo. nl, geraadpleegd september 2015.3Boomsma LJ, Drost IM, Larsen IM, Luijkx JJHM, Meerkerk GJ, Valken N, et al. NHG-Standaard Problematisch alcoholgebruik (Derde herziening). Huisarts Wet 2014;57:638-46.

Van problematisch drankgebruik is sprake wanneer het drinkpatroon, onafhankelijk van de geconsumeerde hoeveelheid alcohol, leidt tot lichamelijke klachten en/of tot psychische of sociale problemen.3Boomsma LJ, Drost IM, Larsen IM, Luijkx JJHM, Meerkerk GJ, Valken N, et al. NHG-Standaard Problematisch alcoholgebruik (Derde herziening). Huisarts Wet 2014;57:638-46. Bij ouderen onderscheidt men early-onset drinkers en reactieve drinkers. Early-onset drinkers hebben hun hele leven al problematisch alcoholgedrag vertoond; reactieve drinkers zijn gaan drinken door een traumatische gebeurtenis.4Wetterling T, Veltrup C, John U, Driessen M. Late onset alcoholism. Eur Psychiatry 2003;18:112-8.

Auteur: Maike Eppens

Wilt u verder lezen?

Sluit eenvoudig een abonnement af om deze en alle andere kleine kwalen
in deze online kennisbank onbeperkt te raadplegen.

Bekijk de mogelijkheden


Bent u al abonnee?

Log hier in

Naar boven