Kleine kwalen bij Ouderen in Ogen

Naar buiten gekeerd ooglid / ectropion

Definitie

De term ‘ectropion’ betekent ‘omstulping, uitstulping van een slijmvlies’ en is daarmee niet voorbehouden aan afwijkingen van de oogleden. Ook bijvoorbeeld bij de cervix uteri kan sprake zijn van een ectropion. Bij een ectropion van het oog is een rand van het ooglid naar buiten gekeerd. Daardoor ligt het ooglid niet meer tegen de oogbol aan, zijn de conjunctiva zichtbaar en ontstaat tranenvloed door eversie van de traanpunt.

Het ectropion kan congenitaal aanwezig zijn of verworven. Het congenitaal ectropion is zeldzaam en komt meestal voor in combinatie met andere afwijkingen of een onderliggend syndroom, de bespreking ervan valt buiten het bestek van dit hoofdstuk.

Auteur: Sophie van Blijswijk

Wilt u verder lezen?

Sluit eenvoudig een abonnement af om deze en alle andere kleine kwalen
in deze online kennisbank onbeperkt te raadplegen.

Bekijk de mogelijkheden


Bent u al abonnee?

Log hier in

Naar boven